An Caidreamh atá agat le Loinnir

Fáilte go dtí an Polasaí Príobháideachta Loinnir (“Polasaí”)! Míníonn é seo conas a bhailimid, cóimeádaimid, cosaimid, agus roinnimid d’eolas, agus cé lena a roinnimid an t-eolas seo. Molaimid go mbeadh na Téarmaí agus Coinníollacha Seirbhíse á léamh agat ag an am céanna leis an alt seo. Fad is atá sult á bhaint amach agat as an aip mhóibíleach Loinnir (“Aip”), baileoimid roinnt eolais fút. I dteannta leis sin, d’fhéadfá an Aip a roghnú le tuilleadh eolas a roinnt le h-úsáideoirí Loinnir eile, do chairde agus teagmhálacha (“Úsáideoirí”) eile. Tá seans ann go mbeidh orainn d’eolas a roinnt ó am go h-am scaití.

Leis an Aip seo a íoslódáil agus a shúiteáil, aontaíonn tú go bhféadaimid d’eolas a bhailiú, thraschur, stóráil, nochtadh, agus a úsáid mar atá an cur síos sa Pholasaí seo. Is aip dhomhanda í Loinnir, agus seolfar agus bainfear úsáid as d’eolas in Éirinn, is cuma cén tír ina bhfuil tú i do chónaí, agus de bheith an Aip seo á íoslódáil agat, tugann tú cead dúinn as a leithéid de tharchur. Mar sin, léigh an t-alt seo an-mhall le do thoil!

Más rud é go mbíonn aon cheisteanna nó thráchtanna agat i dtaobh an Pholasaí seo, téigh i dteagmhall linn tríd an leathanach Facebook le do thoil anseo.

1. BAILIÚ EOLAIS

Eolas Clárúcháin

Nuair a íoslódáltar an Aip agus a chruthaítear cúntas (“Cúntas”), d’fhéadfaimis roinnt eolais a bhailiú (“Eolas Clárúcháin”) fút, mar shampla:

 • Ainm
 • Sloinne
 • Inscne
 • Aitheantas Facebook
 • Grianghrafanna Próifíle
 • Ceantar

Tuganna an t-eolas dúinn an seans leis an Aip seo a fheabhsú agus a dheimhniú (níl fáilte roimh róbait!). D’fhéadfadh d’Eolas Clárúcháin, mar shample ainm agus ceantar garbh, a bheith léirithe go poiblí d’Úsáideoirí eile.

Eolas Breise

D’fhéadfaimis ceist a chur ort d’ainm iomlán agus seoladh a sholáthair. Aontaíonn tú go bhféadfadh an t-eolas seo éirí roinnte le tríú páirtí as ucht seoladh nó seachadadh brontannas.

Féadfaimid eolas breise a bhailiú fút i dtaobh d’úsáid na seirbhíse Loinnir, mar shampla tráchtanna agus postálacha, nó más rud é go mbaineann tú úsáid an an gcóras seoladh teachtaireachtaí fíor ama.

Más rud é go dtéann tú i dteagmháil leis an bhfoireann Thacaíochta don Chustaméir, gheobhaimid do ríomhsheoladh, agus tá seans ann go ndéanfar taifeadadh de do sheoladh IP chun go mbeimid in ann aon chumarsáid a leanúint leat, san áireamh atá aon ghearánta a fhaighimid uait nó ó aon Úsáideoirí eile.

Molaimid do gach ball smaoineamh go domhain faoi aon eolas a roghnaíonn tú cur amach fút féin. Ní mholaimid ríomhsheolta, URLí, sonraí de ríomhtheachtaireachtaí, uimhreacha gutháin, ainmneacha agus seolta, sonraí do chártaí creidmheasa, uimhreacha náisiúnta aitheantais, sonraí don cheadúnas tiomána, nó aon eolas mothálach ar do phróifíl atá oscailte le mí-úsáid agus droch-íde.

Bí cúramach le do thoil le h-aon sonraí mothálacha a phostáil fút féin ó do phróifíl, mar shampla creideamh agus sonraí leighis. Cé go bhféadfá an t-eolas a sholáthar dúinn nuair a bhaintear úsáid an an tseirbhís, níl sé riachtanach é seo a roinnt. Cuimhnigh chomh maith go bhféadfadh na pictiúir próifíle eolas do chúlra a nochtadh don phobal. Sna h-áiteanna a roghnaíonn tú an t-eolas mothálach a roinnt fút dúinn, tá cead á tabhairt agat dúinn go bhféadfadh Loinnir an t-eolas seo a phróiseáil agus a chur amach go poiblí d’Úsáideoirí eile.

Nuair a dhéantar phostáil fút nó a úsáidtear an fheidhm seoladh teachtaireachtaí, is é an méid eolas pearsanta a roinneann tú ar do phriacal féin. Féach ar alt 4 thíos chun tuilleadh eolais a fháil i dtaobh cén rochtain atá ann ar céard a phostáltar ar Loinnir. Más rud é go ndéanann tú postáil ar rudaí atá in éadan na Téarmaí agus Coinníollacha Seirbhíse, tá an cead againn deireadh a chur le do Chúntas - níl sé seo uainn in aon chur, mar sin bí aireach ar na rialacha don tseirbhís le do thoil!

Stóráil Sonraí

Leis an Aip seo a úsáid, aontaítear agus admhaítear gur aip dhomhanda í Loinnir atá ag obair trí fhreastalaithe atá lonnaithe i líon thíortha ar fud na cruinne, na Stáit Aontaithe san áireamh. Más rud é go bhfuil cónaí ort i dtír le dlíthe atá ag baint le cosaint sonraí, tá seans ann i dtaobh do chuid sonraí nach sothláthrófaí an tír ina bhfuil tú lonnaithe an méid sin cosanta. De bheith ag cur eolais pearsanta leis, nó de bheith ag roghnú na seirbhísí a uasghrádú a mbaineann tú úsáid as, nó de bheith ag baint úsáide as na feidhmchláir atá le fáil ar Loinnir, aontaítear leis an aistriú, stóráil, agus próiseáil d’eolais pearsanta in aon saghas tíortha nó cinn scríbe.

Eolas an Gheoshuímh

Más rud é go gcuirtear na gnéithe seo ar siúl, d’fhéadfaimis sonraí gheoshúimh de do ghléas agus comhordanáidí a shabháil chun gnéithe araile a sholáthair duit mar Úsáideoir. D’fhéadfaimis na gheochomhordanáidí a úsáid chun an Aip a oiriúnú duit as ucht meaitseála don cheantar agus ar an léarscáil leis an rogha curtha ar siúl. Is féidir leat eolais do shuímh reatha a athrú sna socruithe don Chúntas agus iad a chur as siúl más rud é nach dteastaíonn uait do cheantar a roinnt ar an léarscáil le h-aon Úsáideoirí eile! Más rud é go gcuirtear seirbhísí an cheantair go h-iomlán as siúl ar an ngléas, ní bheidh rochtain agat ar an aip a úsáid.

Eolas an Ghléis

D’fhéadfaimis eonas a bhailiú faoi do ghléas nuair a bhaintear úsáid as an Aip; an t-aitheantóir uathúil don ghléas, an samhaltán don ghléas, an córas oibriúcháin, agus seoladh MAC san áireamh. Le sin, más rud é do gceadaítear a leithéid a chur i gcrích, tig leis an Aip rochtain a bheith aici ar an leabhar seoltaí don ghléas agus liostanna teagmhála chun gnéithe araile a sholáthair ónár Seirbhísí.

Nascanna

D’fhéadfaimis rianú conas a idirghníomhaítear le nascanna atá le fáil ar Loinnir, iad siúd den tríú pháirtí agus cliaint ón ngliogáil nó trí aon mhodhanna eile san áireamh. Is féidir linn staitisticí gliogála a roinnt, mar shampla; an méid uair ar a ghliogáil úsáideoir ar nasc araile.

Fianáin

Cé nach bhfuil mórán seacláide nó cealraí ag baint leis an sórt seo fianán, tá siad fós tábhachtach leis an tseirbhís seo a úsáid. Is comhaid bheaga iad a thraschuirtear chuig tiomántán don ghléas. Tá an tseirbhís cosúil le suíomhana gréasáin eile; baintear úsáid as an teicneolaíocht “fianán” chun sonraí breise i dtaobh conas a úsáidtear an suíomh a bhailiú agus chun Loinnir a fheabhsú. Ní bhíonn sé riachtanach fianáin a úsáid i gcuid mhór den Aip, mar shampla: a bheith ag cuardú próifíle nó ag breathnú ar an bpróifíl poiblí nó liostanna.

Tugann fianáin an seans dúinn a fheiceáil conas a idirghníomhaíonn beirt nó grúpa ar Loinnir, a chabhraíonn linn seirbhís níos fearr agus níos cobhsaí a fhorbairt ar son an Úsáideora. Stóráileann fianáin eolas faoi chuairteanna chuig suíomh agus do chuid sainroghanna gach aon uair a théann tú chuig Loinnir. Tugann siad cabhair dúinn seirbhís níos fearr a sholáthair duit!

2. ÚSÁID AN EOLAIS

Is é an príomh-chuspóir ná go mbíonn d’eispéireas ar Loinnir ina cheann suaimhneach agus taitneamhach, agus nach n-éiríonn tú faoi chealg! Chun an t-eispéireas is fearr a sheachadadh duit, d’fhéadaimis do Chlárúchán agus eolas eile a úsáid chun:

 • ár seirbhísí agus ár ngnéithe a thairiscint duit;
 • dul i dteagmháil duit i dtaobh eolas na h-Aipe (m.s. nuashonruithe agus tairiscintí nua);
 • an Aip agus an t-inneachar a sholáthraímid a oiriúnú;
 • taighde agus anailísíocht a chur chun cinn chun níos mó a thuiscint faoi úsáid agus idirghníomhú na h-Aipe;
 • díospóidí a shocrú idir tú agus Úsáideoirí eile; agus
 • calaois a imscrúdú, ár gcearta dleathacha a chosaint, agus ár Téarmaí & Coinníollacha a chur i bhfeidhm

3. CUR AMACH DON EOLAS

Bíonn sé mar phosalaí againn d’Eolas Clárúcháin a chur faoi cheilt, seachas in amanna teoranta leis an gcur síos seo:

Do Chomhthoiliú - Más rud é go bhfuil do chomhthoil i gceist, d’fhéadfaimis d’Eolas Clárúcháin a roinnt agus a chur amach; mar shampla: nuair a bhaintear úsáid as cliant nó feidhmchlár ó thríú pháirtí chun do Chúntas a rochtain.

Soláthraithe Seibhíse - Bímid i dteagmháil le tríú pháirtithe chun feidhmeanna nó seirbhísí a sholáthair dúinn. D’fhéadfaimis d’Eolas Clárúcháin a roinnt le tríú pháirtithe, ach amháin leis na seirbhísí agus feidhmeanna seo a sholáthair.

An Dlí agus Díobháil - Mar a dúradh cheanna féin sna Téarmaí & Coinníollacha, ceapaimid go mbíonn sé an-tábhachtach go n-iompaíonn gach aon Loinnreach agus an Aip seo a úsáid. Beimid ag comhoibriú le gach aon thríú pháirtí chun maoin intleachtúil nó cearta eile a chur i bhfeidhm. Beimid ag comhoibriú le forghníomú an dlí ó lasmuigh nó laistigh do chuid tíre ina bhfuiltear lonnaithe. Tá seans ann go mbeidh orainn roinnt de do chuid Eolas Clárúcháin a chur amach nó a chosaint. Más ea go mbíonn sé riachtanach a bheith in oiriúint leis an bhforghníomú dlí nó rialach, nó nuair a chreidimid go mbíonn sé riachtanach a bheith in oiriúint le h-imeacht breithiúnach, le h-ordú cúirte, nó le h-iarratas dleathach; chun sábháilteacht na h-indibhide a chosaint, chun fadhbanna calaoise, slándála, nó teicniúla a dhíriú, nó chun ár gcearta nó maoin nó iad siúd ó thríú pháirtithe. Sna cásanna sin, d’fhéadfaimis míreanna dleathacha a tharscaoileadh nó a ardú atá ar fáil dúinn.

Aistriú Gnó - San imeacht go mbeadh Loinnir nó aon cleamhnaí linn gaolta le féimheacht, cumasc, fáil, h-atheagrú nó díoladh maoine, d’fhéadfadh d’eolas a dhíoladh nó thraschurtha mar pháirt den idirbheart.

Eolas Neamhphríobháideach nó Neamhphearsanta - D’fhéadfaimis d’eolas neamhphríobháideach, neamhphearsanta nó baillte le tríú pháirtithe chun anailís a dhéanamh ar an tionscal agus próifíliú deimeagrafach, agus chun fógraí dírithe a chur amach faoi tháirgí agus seirbhísí eile as ucht margaíochta. Is féidir leat tarraingt as na fógraí seo de bheith ag baint úsáide as na nascanna a soláthraítear i ngach aon ríomhphost.

4. GNÉITHE A BHFUIL ÚSÁIDEOIRÍ IN ANN A FHEICEÁIL FÚT

Ceapaimid go mbíonn ár Loinnrigh go h-uamhnach, agus bíonn sé de dhíth uainn taispeáint don Domhan cé chomh uamhnach is atá sibh, mar sin thógamar gnéithe araile chun é seo a chumasú. Dearradh ár n-Aip lena bheith níos simplí ceangail le h-Úsáideoirí eile chun idirghníomhú leo. Má chláraítear nó logáiltear isteach don Aip trí do chúntas Facebook, tugtar cead dúinn rochtain a bheith againn ar eolas araile do do chúntas Facebook, san áireamh a bhíonn eolas atá ar fáil as do stuaim fhéin, do liosta cairde, do phróifíl phoiblí, ceantar reatha, agus comhchairde atá agat ar Loinnir trí Facebook. Tuigeann tú go bhféadfadh do phróifíl phoiblí Loinnir agus aon eolas eile a chuirtear ar fáil tríd an Aip, san áireamh a bhíonn eolas a sholáthraítear go díreach nó go h-indíreach trí Facebook (m.s, do phictiúir Facebook, d’ainm, d’aois, do gharbhshuíomh, comhchairde a bhíonn ann idir Loinnrigh agus eolas eile don phróifíl). Is féidir éirí feicthe agus roinnte trí Loinnrigh eile le h-indibhidí go mbeadh nó nach mbeadh ina n-Úsáideoirí nó ina dtríú pháirtithe faoina rogha. Mar shampla, tig le h-Úsáideoir a bheith do do mholadh mar mheaitseáil lena c(h)airde Facebook de bheith ag roinnt do phictiúir, neamhaird le cur ar go mbeadh an cara sin ina (h-)Úsáideoir don Aip. Is féidir leat eolas a roinnt (mar shampla, pictiúir, teachtaireachtaí a seoltar nó a uaslódáiltear, agus aon meitea-shonraí a sholáthraítear leis na teachtaireachtaí úd, i dteannta le h-aon tráchtanna nó eolas a sholáthraítear i gceangail le do phictiúir.

Nuair a bhíonn Loinnir in úsáid, ba chóir duit toimhdiú go mbeadh aon phostáil nó aon rud a moltar san Aip indéanta a bheith rochtain phoiblí ag baint leis, ag aon Úsáideoir na h-Aipe agus indibhidí nach bhfuil ina n-Úsáideoirí. Sula dhéantar phostáil ar an eolas seo, bí aireach go bhféadfadh an t-inneachar seo a bheith inchuardaithe trí innill chuairdigh. Bíonn sé de dhíth go mbeadh ár Loinnrigh a bheith aireach faoi phostáil eolas go mbeadh sé ar deireadh thiar curtha amach go poiblí.

5. ATHRÚ D’EOLAS CLÁRÚCHÁIN

Is féidir leat d’Eolas Clárúcháin a shothláthair tú a athrú agus a mhionathrú ag aon am, nó do Chúntas a scriosadh go buan (cé go bhfuilimid go síoraí ag tnúth nach ndéantar!)

Nuair a dhíghníomhachtar do Chúntas, déanaimid ár ndícheall do shonraí a chur faoi cheilt san Aip. Is féidir do shonraí a bheith ar an gcóras ar feadh 30 lá, ach ní bheidh tú in ann rochtain a bheith ar na freastalaithe i ndiaidh an chnaipe sin a bhrú. Nuair a scriostar do chúntas - sin é. Ní féidir aisdul agus caifear Cúntas eile a chruthú. Nílimid freagrach as aon eolas, pictiúir, tráchtanna nó aon inneachar eile atá scriosta de bheith ag teacht ón ndíghníomhachtú do chuid Chúntais.

Chun bac a chur ar droch-íde nó mí-úsáid Loinnir a thagann ó Úsáideoir tar éis próifíl/Cúntas a scriosadh, coimeádfaimid a leithéid d’eolas a leanann an rogha chun cosc ar a leithéid d’Úsáideoir, Cúntas nua a chruthú agus an phróifíl ag sárú Téarmaí agus Coinníollacha don Aip chun a bheith in oiriúint le gach dlí agus coinníoll.

6. ÁR bPOLASAÍ I dTREO NA hAOISE

Cé go mbíonn sé ag teastáil uainn an t-uasmhéid d’indibhidí atá indéanta a bheith ann sult a bhaint as an léibheann, caifear a bheith ar a laghad 18 mbliana d’aois chun an Aip a úsáid. Tá brón orainn a pháistí - tá a fhios againn go mbíonn Loinnir uamhnach, ach caifear aisdul nuair a bheifear níos sine!

Ní bhíonn sé inár bpolasaí go mbeadh páistí nó aon duine níos óige ná 18 mbliana d’aois, déanaimid iarratas nach gcuirtear aon eolas isteach dúinn. Más rud é go bhfuil páiste nó aon duine níos óige ná 18 mbliana d’aois cláraithe linn agus a sholáthair eolas pearsanta dúinn, leanfaimid gníomh an t-eolas clárúcháin a mhilleadh agus a scriosadh ó Loinnir. Más rud é go scriosaimid próifíl mar gheall mbristear rialacha ó thaobh bac a chur ar pháistí, coimeádfaimid do sheoladh IP agus eolas le do Chúntas Facebook chun cosc a chur ar phróifíl nua a chruthú don indibhid sin.

7. ATHRAITHE DON PHOLASAÍ SEO

Mar a fhásann Loinnir, tá seans ann go mbeadh dréachtanna nua ag teacht don Phosasaí Príobháideachta seo ó am go h-am. Rialaíonn an leagan is nua den pholasaí seo conas a bhaintear úsáid as d’eolas agus beidh sé go síoraí ar fáil ag loinnir.ie/priobhaideacht. Más rud é go ndéantar athrú don pholasaí seo, tabharfaimid fógra duit tríd an Aip le Cúntas atá ag baint le Loinnir. De bheith ag leanúint ar aghaidh rochtain a bheith agat ar an Aip i ndiaidh na h-athruithe seo curtha i bhfeidhm, aontaíonn tú go gclaoífidh tú leis na rialacha nua sa Pholasaí Príobháideachta.

8. SLÁNDÁIL

Anseo i Loinnir, bíonn sé mar stuaic againn a bheith bródúil le slándáil réasúnta tráchtála a chur i bhfeidhm chun d’eolas a chosaint i gcoinne mí-úsáide, rochtain gan cead, faisnéisnithe, agus caillteanais. Úsáidimid beartais slándála réasúnta chun an rúndacht a chosaint le do chuid eolais phearsanta, mar shampla de bheith ag baint úsáide as freastalaithe faoi ghlas HTTPS agus ballaí dóiteáin.

Faraor, ní bhíonn aon idirbheart thar an idirlíon nó aon suíomh gréasáin 100% daingnithe, agus ní féidir linn ráthaíocht a thabhairt nach mbeidh aon rochtain gan cead, haiceáil, chailliúint sonraí, nó aon sárú eile ann, ach seo cúpla leideanna chun do shonraí a choimeád faoi slándáil:

 1. Logáil amach i ndiaidh do Chúntas a úsáid le do thoil, toisc nach mbeidh a fhios agat cé go bhfaighfear rochtain!
 2. Ná roinn aon phasfhocail do líonraí sóisialta le h-aon duine eile!
 3. Athraigh pasfhocal do do líonraí sóisialta ó a go h-am.

Más rud é go gceapann tú go bhfuil rochtain ag éinne ar phasfhocal do do líonra sóisialta, tuairiscigh é le do thoil chuig an léibheann agus athraigh do phasfhocal ar luas lasrach! Ní féidir ráthaíocht a thabhairt ar slándáil do shonraí pearsanta fad is a bhíonn siad á dtraschur chuig an suíomh. Is ar do phriacal féin a bhíonn traschur sonraí!

9. CÚNTAS DON TRÍÚ PÁIRTÍ

De bheith ag clárú trí léibheann shóisialta (m.s. Facebook), beidh do phróifíl Loinnir ar fáil do gach aon Úsáideoir Loinnir, is cuma más rud é go mbíonn sé tríd an Aip nó trí suímh ár gcomhpháirtithe. Cuimhnigh nuair a cláraítear le tríú pháirtí, tugann tú do chuid eolais phearsanta chucu. Mar sin, molaimid go léann tú a bpolasaí príobháideachais toisc nach bhfuil aon smacht ag Loinnir conas a úsáideann siad an t-eolas.

Úsáidimid amháin APIs, ceadchomhartha OAuth, giúrléidí, nó aon mhodhanna eile a sholáthraíonn an léibheann thugtha chun ár n-Aip a imeascadh leis an gCúntas don Líora Sóisialta. Mar sin, ní bhfaighimid ach eolas teoranta a thugtar cead dúinn tríd an tseirbhís do gach aon líonra.

Nuashonraíodh na Téarmaí seo an t-am deireanach ar an: 28ú Samhain 2017.