Téarmaí Seirbhíse ar Loinnir

Móra daoibh! Fáilte romhat go dtí Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide don tseibhís Loinnir (na “Téarmaí”). Moltar na bunrialacha seo a chur i gcrích ionas go mbeimid in ann an dianoibre seo a chosaint i gceart. Seo hé conradh idir tú agus Loinnir, agus teastaíonn uainn tú a chur ar an eolas faoin gconradh úsáide, agus na cearta atá agat sula dtosaíonn tú ag baint úsáide as an tseirbhís Loinnir (“Aip”). Glac cúpla nóiméad chun na Téarmaí seo a léamh i dtús báire sula dtosaítear sult a bhaint as an Aip. Tá sé seo tábhachtach, toisc nuair a bheidh rochtain agat ar an aip, an aip a fheiceáil, nó a úsáid, tá tú chun a bheith faoi cheangal ag na Téarmaí seo.

1. RIALACHA NA SEIRBHÍSE LOINNIR

Sula dtosaíonn tú ag baint úsáide as an Aip uamhnach seo, caithfidh tú clárú as ucht cúntais (“Cúntas”). Chun chúntas a chruthú, caithfear:

 • Go mbeidh cúntas Facebook agat;
 • A bheith ar a laghad 18 mbliana d’aois;
 • A bheith in ann an Aip a úsáid go dleathach ó thaobh na ndlíthe i do chuid tíre de.

Más rud é go gcruthaítear Cúntas, tugann tú cead dúinn rochtain, taispeáint agus roinnt eolais a úsáid ó do chúntas Faceook (m.s. ainm, sloinne, inscne, pictiúir próifíle). Chun tuilleadh eolais a fháil faoi cén sórt eolais a úsáidtear agus conas a bhaintear úsáid as na sonraí, téigh chuig an roinn “Polasaithe Príobháideachta" anseo.

Faraor, ní féidir linn cead a thabhairt duit, Cúntas duine eile a úsáid gan cead a bheith agat - ní bheadh sé sin ina chothrom na féine!

Beidh an-chuid spraoi agat ar Loinnir, ach más rud é go dteastaíonn uait imeacht den tseirbhís, is féidir leat do Chúntas a scriosadh ag aon am de bheith ag dul go dtí an leathanach “Socruithe” nuair a bhítear logáilte isteach agus an chnaipe “Scrios do Cúntas Loinnir” a bhrú. Scriosfar do Chúntas lom láithreach, ach tá seans ann go nglactar tamaillín chun d’Inneachar a bhaint go h-iomlán ón Aip. Bainfear do shonraí iomlán gan a bheith in ann teacht ar ais - ní féidir Cúntas scriosta a aimsiú ina dhiaidh. Tá lánrogha ag Loinnir Cúntas a scriosadh nó bac a chur leis, nó aon mhodhanna teicneolaíochta, dleathacha, nó oibríochta a úsáid chun na Téarmaí (cosc a chur ar seoltaí IP araile gan teorainn chomh maith), ag aon am gan dliteanas agus gan aon ghá fógraí a thabhairt roimh ré.

Ní féidir leat rochtain, baint do, nó áiteanna neamh-phoiblí a úsáid den tseirbhís nó den Aip. Ní bheidh áiteanna araile den Aip le fáil nó inrochtana más rud é nach bhfuil Cúntas agat.

2. SÓRTANNA INNEACHAIR AR AN tSEIRBHÍS

Tá trí shórt inneachair ar an Aip a bheith tú in ann rochtain:

 • Inneachar a uaslódálann agus a sholáthraíonn tú (“D’Inneachar”);
 • Inneachar a sholáthraíonn baill (“Inneachar na mBall”); agus
 • Inneachar a sholáthraíonn Loinnir (“Ár n-Inneachar”)

Bíonn inneachar araile ann nach féidir linn cead a thabhairt dó ar Loinnir. Teasaíonn uainn go mbeidh ár n-úsáideoirí in ann sloinneadh a gceart sa tslí is nach mbíonn teorainn ann sa chuid is mó ar Loinnir, ach caithfimid srianta a chur ar inneachar araile:

 • Ina bhíonn teanga nó modh cainte a mheasfaí a bheith ionsaitheach, nó dóchúil mallacht, brón, náire, briogadh a chur ar aon té eile, nó té a chur trína chéile;
 • Atá graosta, pornagrafaíoch, nó in aon slí ag cur insteach ar dhínit duine eile;
 • Ina bhíonn íde béil, mallacht nó bagairt, leithcheal, nó teanga a chuireann ciníochas, gnéasachas, nó fuath i gcrích;
 • A spreagann gníomhacht mhí-dhleathach, gan teorainn, scéimhlitheoireacht, fuath cine nó aighniú san áireamh atá féin ina coir;
 • Atá aithiseach nó clúmhillteach;
 • Le h-aon cheangal le gníomhachtaí tráchtála (gan teorainn, díolacháin, comórtais agus fógraí, nascanna chuig suímh idirlín eile nó chuig uimhreacha gutháin den scoth);
 • Le baint aige le tarchur teachtaireachtaí “dramhaíola” nó “turscar”
 • Ina bhfuil earraí spiaireachta, earraí fógraíochta, víris, ríomhchláranna péiste nó aon chód mailíseach a bhí deartha as ucht idirbhriste, damáiste, nó teorainn a chur ar, a a chur isteachar fheidhmiúlacht na seirbhíse, an bhogearraí, an ghréasáin, na bhfreastalaithe, nó d’aon trealamh eile, nó aon sonraí nó eolas pearsanta a dhíshealbhú ó Loinnir nó aon fhoinsí eile;
 • Féin, nó póstáil dá leithéid a sháraíonn aon cheadanna don tríú páirtí (gan teorainn, maoin intleachtúil nó ceadanna príobháideachta san áireamh);
 • A thaispeánann té eile a chruthaíodh nó a dháileadh gan toiliú an duine sin.

Tá polasaí neamhfhulaingthe i bhfeidhm ag Loinnir don sórt seo inneachair.

D'Inneachar

Toisc go bhfuil D’Inneachar uathúil, tá tú freagrach agus faoi dhilteanas do D’Inneachar agus a bheith in ann a bheith dár slánu, gcosaint, scaoileadh, agus gcoimeád go neamhdhíobhálach ó aon mhaíte eile i gceangal le D’Inneachar. Tá brón orainn as an uafás sin, ach go simplí - is iad na postálacha a sheoltar thú!

Ní féidir leat aon eolas pearsanta teagmhála nó baince a thaispeáint ar do leathanach próifíle féin ab chuma gur leat nó le h-aon té eile é an t-eolas (m.s. ainmneacha, seoltaí baile, éirchóid, uimhreacha gutháin, seoltaí ríomhphostanna, URLí, cártaí creidiúna/dochair nó aon sonraí baince eile). Más rud é go roghnaíonn tú aon eolas pearsanta a chur ar an tseirbhís fút nó faoi aon té eile, is cuma más ea trí ríomhphost nó aon slí eile, is ar do phriacal féin a bhíonn sé. Spreagaimid an rabhadh céanna a bheith ann más rud é go nochtaítear sonraí fút féin don tríú páirtí ar líne mar a dhéanfá in aon toisc eile.

Toisc go bhfuil Loinnir ina pobal poiblí, beidh D’Inneachar infheicthe d’úsáideoirí eile na h-Aipe ar fud na cruinne lom láithreach - mar sin, bí cinnte go bhfuil tú compórdach le D’Inneachar sula dhéanann tú postáil roimh ré. Mar sin, aontaíonn tú go bhféadfadh aon úsáideoirí eile nó duine atá ar cuairt, ag glacadh páirte, nó a sheoltar nasc chuig an Aip (m.s. indibhidí a roinneann nasc nó inneachar ó Úsáideoirí Loinnir eile), D’Inneachar a fheiceáil. De bheith ag uaslódáil D’Inneachar ar Loinnir, déanann tú ionadaíocht go mbíonn na ceadanna agus ceadúnais riachtanacha agat chun é seo a dhéanamh, agus na ceadanna a bhronnadh orainn go h-uathoibríoch saor ó dhleachtanna, síoraí, agus bailí ar fud an Domhain chun D’Inneachar a úsáid in aon slí (gan teorainn, cur in eagar, cóipeáil, athrú, cur in oiriúint, athfhormáidiú, agus cruthú saothar díorthacha san áireamh)

Tá an ceart againn bac agus teoireannacha a chur ar D’Inneachar, D’Inneachar a bhaint de, agus D’Inneachar a chur in eagar ag aon am. Níl aon dualgas againn D’Inneachar a thaispeáint nó a athbhreithniú.

Inneachar na mBall

Roinnfidh baill eile Loinnir inneachar tríd an Aip. Is leis an úsáideoir é an t-inneachar a rinne an phostáil, agus sabháiltear é ar ár bhfreastalaithe, agus taispeáintear é tríd an Aip dá bharr treo an úsáideora a soláthair Inneachar na mBall.

Níl aon cheadann agat i dtaobh Inneachar na mBall ó úsáideoirí eile, agus tig leat amháin eolas pearsanta na n-úsáideoirí eile Loinnir a úsáid sa tslí is a oireann sé an bhaint a bhaineann le daoine a chur in ann bualadh lena chéile ar an tseirbhís. Ní féidir leat eolas na n-úsáideoirí eile a úsáid as ucht feidhmeanna tráchtála le turscar a sheoladh, bagairtí a chur i gcrích, nó teagmháil neamhiarrtha a chur amach. Tá an cead againn deireadh a chur le do chuid Chúntais más rud é a bhaintear mí-úsáid as eolas pearsanta úsáideoirí eile.

Tá Inneachar na mBall faoi réir théarmaí agus choinníollacha de na h-altanna 512(c) agus/nó 512(d) den Acht Cóipchirt na Milaoise Digití 1998. Má tá gearán le déanamh agat faoi Inneachar na mBall, féach ar an alt faoin Acht Cóipchirt na Milaoise Digití thíos chun tuilleadh eolais a fháil.

Ár n-Inneachar

B’fhéidir go bhfuil tú ag smaoineamh faoi céard a tharlaíonn don mhéid eile Inneachair ar Loinnir. Bhuel, is linn é an t-Inneachar! Tá smacht againn ar aon téacs, inneachar, ghraificí, chomhéadain an úsáideora, trádmharcanna, nó mhaoin intleachta a bhfuil ceadúnais nó smacht againn orthu. Tá na cinn seo faoi chosaint ag cóipcheart, trádmharcanna, agus cearta dlí den mhaoin intleachta. Is linn é gach cearta, teidil, agus suim i Ár n-Inneachar.

Tugaimid cead pearsanta, neamh-aistrithe, in-aisghairithe duit úsáid a bhaint as Ár n-Inneachar, gan an ceart le fo-cheadúnas a chur i gcrích, faoi na coinníollacha seo a leanas:

 • Ní féidir leat Ár n-Inneachar a úsáid, a dhíoladh, a athrú, nó a dháileadh seachas mar a cheadaíonn feidhmiúlacht na h-Aipe;
 • Ní féidir leat ár n-ainm a úsáid i meitea-chlibeanna, in eocharfhocail, agus/nó i dtéacs faoi cheilt;
 • Ní féidir leat saothair díorthach a chruthú ó Ár n-Inneachar nó Ár n-Inneachar a dhúshaothrú go tráchtúil in aon chuid nó aon iomlán in aon slí; agus
 • Caithfidh tú Ár n-Inneachar a úsáid as ucht gnéithe dleathacha amháin.

Is linne iad na cearta uile eile.

3. SRIANTA AR AN AIP

Aontaíonn tú:

 • Na dlíthe infheidhmithe a leanúint gan aon teorainn, dlíthe príobháideachta intleachta, dlíthe frith-thurscair, agus ceangaltais rialála;
 • D’ainm fíor ar an bpróifíl;
 • Na seirbhísí a úsáid i mbealach gairmiúil

Aontaíonn tú nach:

 • n-Iompróidh tú féin i mbealach mí-ghairmiúil, mímhacánta, maslach nó leatromach;
 • nDéanfaidh tú ionadaíocht ar d’aitheantas
 • Nochtaidh tú eolas nach bhfuil aon cead agat nochtadh
 • gCruthóidh/bhFeidhmeoidh tú scéim pirimide, calaois, nó aon chleachtas cosúla nó ó thaobh coire de eile ar an tseirbhís.

Ní maith linn é nuair a míiompraíonn úsáideoirí sa phobal Loinnir - ní chóir d’úsáideoirí drochrudaí a dhéanamh d’úsáideoirí eile. Mar sin, is féidir leat droch-íde nó gearánta a thuairisciú chugainn leis le cur síos a chur leis sa theachtaireacht. Is féidir leat cosc a chur ar úsáideoirí araile tríd an Aip le tadhall go fada ar an bpictiúr próifíle nó ar chómhrá sa liosta comhráite.

Chomh maith, ní maith linn go ndéana úsáideoirí drochrudaí do Loinnir - d’obair an fhoireann go dian ar an tseirbhís. Mar sin, tá sé mídhleathach tríd is tríd aon pháirt den aip a mhacashamhla gan cead roimh ré. Ciallaíonn sé sin (go h-uathoibríoch nó eile) go bhfuil na cóimhéadain reatha ar fáil agus foilsithe san áireamh - seachas má tá aontú eile agat linn roimh ré.

4. PRÍOBHÁIDEACHT

Chun eolas a fháil faoi chonas a bhailíonn, úsáideann, agus roineann Loinnir d’eolas pearsanta, féach ar an bPolasaí Príobháideachta le do thoil - tá rudaí tábhachtacha anseo. Iontach le léamh sa leaba. De bheith ag baint úsáide as Loinnir, aontaíonn tú go bhféadfaimid a leithéid de shonraí de chomhréireacht lenár bPolasaí Príobháideachta.

5. BRÚFHÓGRAÍ; GNÉITHE BUNAITHE AR AN gCEANTAR

Tá sé dóchúil go soláthreofaimid úsáideoirí le brúfhógraí nó teachtaireachtaí eile atá gaolta leis an Aip agus/nó le seirbhísí Loinnir. I ndiaidh an Aip seo a íoslódáil, clárófar thú le fógraí a fháil scaití atá bunaithe ar nuacht nó eachtraí tábhachtacha don tseirbhís go h-uathoibríoch.

Baintear úsáid an ceantar an úsáideora chun an tseirbhís a fheabhsú. Tá sé riachtanach seirbhísí GPS a chur ar siúl chun an Aip a úsáid, agus chun cead a thabhairt don tseirbhís do cheantar a chinneadh go garbh. Tig leis an úsáideoir dul chuig “Socruithe” agus rogha an cheantair a athrú ar nó as siúl leis an ceantar a thaispeáint nó a chur faoi cheilt. Chun a bheith ar an eolas conas a bhaineann an tseirbhís úsáid agus a choimeádann sí d’eolas, téigh chuigh an bPolasaí Príobháideachta.

6. SLÁNAÍOCHT

Is leat iad na gníomhachtaí a chuireann tú i gcrích agus na postáileann tú a bhfuil tú freagrach. Mar sin, aontaíonn tú slánú, cosaint, scaoileadh, agus gcoimeád go neamhdhíobhálach ó aon mhaíte eile i gceangal lenár bpáirtnéirí agus daoine atá páirteach le seirbhísí Loinnir.

7. ACHT CÓIPCHIRT NA MILAOISE DIGITÍ

Tá an dearcadh ag Loinnir sa treo a bhaineann leis an Acht Cóipchirt na Milaoise Digití (an “ACMD”). Más rud é go gceapann tú go gcuireann ár n-Inneachar na mBall nó Ár n-Inneachar isteach ar do mhaoin intleachta, cuir fógra isteach faoina leithéid de chur isteach (“Fógra Bainte ACMD”).

Seol Fógraí Bainte ACMD chuig feedback@loinnir.ie

Nuashonraíodh na Téarmaí seo an t-am deireanach ar an: 28ú Samhain 2017.